Αναπνευστική φυσικοθεραπεία σε παιδιά με νευρολογικά, μυοσκελετικά προβλήματα και εγκαύματα

Χριστάρα-Παπαδοπούλου, Αλεξάνδρα/ Κουρτζίδου, Γεωργία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Αποκατάσταση;Εγκαύματα στα παιδιά;Muscular diseases in children;Μυοσκελετικές ασθένειες στα παιδιά;Αναπνευστική φυσιοθεραπεία;Neurological diseases in children;Νευρολογικές ασθένειες στα παιδιά;Burns and scalds in children;Φυσικοθεραπεία για παιδιά;Rehabilitation;Physical therapy for children
Issue Date: 18-Jan-2010
Abstract: Η παρούσα εργασία ασχολείται με την αναπνευστική φυσιοθεραπεία και πως μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά που έχουν προβλήματα νευρολογικά, μυοσκελετικά και έχουν υποστεί εγκαύματα. Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία αποτελείται από ένα σύνολο τεχνικών, οι οποίες, αν βασιστούν σε µια ακριβή αξιολόγηση, συνταχθούν σωστά σε ένα πρόγραµµα και εφαρµοστούν µε συνέπεια, τόσο από τον φυσιοθεραπευτή, όσο και από τον ασθενή, θα αποφέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα, όσον αφορά την λειτουργία του αναπνευστικού συστήµατος του ασθενή και γενικότερα της υγείας του. Το ποσοστό ατόµων µε νευρολογικά προβλήµατα είναι µεγάλο, όλοι όµως έχουµε δικαίωµα στην ζωή και η φυσικοθεραπεία µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόµων αυτών. Στα μυοσκελετικά προβλήµατα είναι απαραίτητη η φυσικοθεραπεία, γιατί βοηθάει στην ενδυνάµωση των µυών και στην διατήρηση της κινητικότητας των ατόµων ανάλογα µε το πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο καθένας. Τα εγκαύµατα είναι ένα συχνός τραυµατισµός µέσα στο σπίτι, ιδιαίτερα στα παιδιά.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Φυσιοθεραπείας, 2009, αα2658
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8765
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kourtzidou_Georgia.pdf970.55 kBAdobe PDFView/Open
Kourtzidou_Georgia_ppt.pdf324.91 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8765
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.