Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση μετά από χειρουργείο γεννητικού και ουροποιητικού συστήματος

Χριστάρα-Παπαδοπούλου, Αλεξάνδρα/ Καραπαναγιώτη, Παρασκευή


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Γεννητικά όργανα;Φυσικοθεραπεία;Ακράτεια ούρων;Γυναικολογικές εγχειρήσεις;Urinary system;Gynecological surgeries;Physiotherapy;Urinary Incontinence;Ουροποιητικό σύστημα
Issue Date: 19-Jun-2013
Abstract: This thesis refers to gynecological procedures performed in genitourinary system and restore them with the help of physiotherapeutic intervention. Archikos reference to the anatomy and physiology of the genital and urinary tract of women. A reference to surgeries performed in the female reproductive system. Following reference to physiotherapy intervention after prolapse and genital lesions, tumors, caesarean, etc., and further analyzed the physical therapy intervention in women with urinary incontinence and described an indicative program which consists of strengthening the pelvic floor muscles, biofeedback, electrotherapy , vaginal cones and bladder retraining. Then a brief reference to complications and interventions work closes with the presentation of research entitled "Benchmarking women quality of life indicators with urinary incontinence after retraining of the pelvic muscles."
Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στις γυναικολογικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο γεννητικό και ουροποιητικό σύστημα και στην αποκατάσταση τους με τη βοήθεια της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης. Aρχικώς γίνεται αναφορά στην ανατομία και τη φυσιολογία του γεννητικού και ουροποιητικού συστήματος της γυναίκας. Ακολουθεί αναφορά στις χειρουργικές επεμβάσεις που εκτελούνται στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα. Έπεται αναφορά στη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση μετά από προπτώσεις και κακώσεις γεννητικών οργάνων, νεοπλασίες, καισαρική τομή, κλπ, ενώ επιπλέον αναλύεται η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση σε γυναίκες με ακράτεια ούρων και περιγράφεται ένα ενδεικτικό πρόγραμμα το οποίο απαρτίζεται από ενδυνάμωση των μυών του πυελικού εδάφους, biofeedback, ηλεκτροθεραπεία, κολπικούς κώνους και επανεκπαίδευση κύστης. Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη αναφορά στις επιπλοκές επεμβάσεων ενώ η εργασία κλείνει με την παρουσίαση έρευνας με τίτλο «Συγκριτική αξιολόγηση δεικτών της ποιότητας ζωής γυναικών με ακράτεια ούρων μετά από επανεκπαίδευση των μυών της πυέλου».
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ--Τμήμα Φυσικοθεραπείας, 2009--αα 1527
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8607
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karapanagioti_Paraskevi.pdf3.19 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8607
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.