Καρκίνος του πνεύμονα και αναπνευστική φυσικοθεραπεία

Χριστάρα-Παπαδοπούλου, Αλεξάνδρα/ Μερσίνα, Ροδοθέα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Cancer;Κάπνισμα;Respiratory therapy;Φυσικοθεραπεία;Αναπνευστική θεραπεία;Smoking;Physiotherapy;Καρκίνος του πνεύμονα;Lung Cancer;Καρκίνος
Issue Date: 25-Jun-2013
Abstract: The thesis approaches the disease of lung cancer by analyzing various aspects and to answer questions such as, what is cancer, caused and how can the respiratory physiotherapy to help these patients.
Η πτυχιακή εργασία προσεγγίζει την ασθένεια του καρκίνου του πνεύμονα, αναλύοντας πολλές από τις πτυχές της και να απαντήσει σε ερωτήματα όπως , τι είναι ο καρκίνος, που οφείλεται και πως μπορεί η αναπνευστική φυσικοθεραπεία να βοηθήσει αυτούς τους ασθενείς .
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ--Τμήμα Φυσικοθεραπείας, 2008,--αα 681
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8594
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mersina_Rodothea.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8594
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.