ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Βαρσαμίδης, Κωνσταντίνος/ Ντάφλου, Ευθυμία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Heart;Καρδιά;Φυσικοθεραπεία;Physiotherapy;Heart surgeries;Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
Issue Date: 26-Aug-2008
Abstract: Τhis thesis includes two parts the specific and the general. The general includes the anatomy and physiology of the heart system, giving details of the physiology of this disease, the diagnosis and the treatment. The specific part includes the phases of the programme of physiotherapy for the patients.
Η εργασία που ακολουθεί διακρίνεται σε γενικό και ειδικό μέρος. Στο γενικό μέρος παρουσιάζεται η ανατομία και η φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος, παραθέτονται στοιχεία για την παθοφυσιολογία της νόσου, τη διάγνωση καθώς και την αντιμετώπισή της. Στο ειδικό μέρος περιλαμβάνονται το προεγχειρητικό και το μετεγχειρητικό φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης του καρδιοχειρουργημένου ασθενή.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Φυσιοθεραπείας, 2008
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8554
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ntaflou_Euthumia.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8554
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.