Συχνότητα της επασβεστωμένης τραχείας

Βαρσαμίδης, Κωνσταντίνος/ Varsamidis, Konstantinos


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Τραχεία;Συχνότητα;Trachea;Frequency
Issue Date: 1992
Publisher: Εταιρία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής
Citation: Βαρσαμίδης, Κ. (1992). Συχνότητα της επασβεστωμένης τραχείας. Πρακτικά συνεδρίου από 2ο Τόμος Περιλήψεων 2ου Συνεδρίου Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής που διεξήχθη σε Αθήνα. Φορέας διεξαγωγής 2ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής. Αθήνα: Εταιρεία Αναισθησιολογίας και εντατικής Ιατρικής.
Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής, Aθήνα, 1992
Description: Δημοσιεύσεις μελών--ΣΕΥΠ--Τμήμα Φυσικοθεραπείας, 1992
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8548
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8548
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.