Επισκληρίδιο Αιμάτωμα ως επιπλοκή μυελογραφίας

Βαρσαμίδης, Κωνσταντίνος/ Varsamidis, Konstantinos


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Issue Date: 1992
Citation: Βαρσαμίδης, Κ. (1992). Επισκληρίδιο Αιμάτωμα ως επιπλοκή μυελογραφίας. Πρακτικά συνεδρίου από 2ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής.
Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής, 1992
Description: Δημοσιεύσεις μελών--ΣΕΥΠ--Τμήμα Φυσικοθεραπείας, 1992
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8542
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8542
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.