Πλεονεκτήματα της έγχρωμης υπερηχογραφίας στη διάγνωση λαγονομηριαίας φλεβοθρόμβωσης σε ηλικιωμένους

Βαρσαμίδης, Κωνσταντίνος/ Varsamidis, Konstantinos


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Issue Date: 1995
Citation: Βαρσαμίδης, Κ. (1995). Πλεονεκτήματα της έγχρωμης υπερηχογραφίας στη διάγνωση λαγονομηριαίας φλεβοθρόμβωσης σε ηλικιωμένους. Πρακτικά συνεδρίου από 3ο Συνέδριο Γηριατρικής - Γεροντολογικής Εταιρίας Β.Ε..
Συνέδριο Γηριατρικής - Γεροντολογικής Εταιρίας Β.Ε., 1995
Description: Δημοσιεύσεις μελών--ΣΕΥΠ--Τμήμα Φυσικοθεραπείας, 1995
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8513
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8513
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.