Φυσιολογικές μεταβολές της αιματικής ροής στους σιελογόνους αδένες : Μελέτη με έγχρωμη υπερηχογραφία

Βαρσαμίδης, Κωνσταντίνος/ Varsamidis, Konstantinos


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Issue Date: 1997
Citation: Βαρσαμίδης, Κ. (1997). Φυσιολογικές μεταβολές της αιματικής ροής στους σιελογόνους αδένες - Μελέτη με έγχρωμη υπερηχογραφία. Ιατρική επιθεώρηση ΙΚΑ. 8(2.)
Περιοδικό: Ιατρική Επιθεώρηση ΙΚΑ, τ.8, τεύχ.2, 1997
Description: Δημοσιεύσεις μελών--ΣΕΥΠ--Τμήμα Φυσικοθεραπείας, 1997
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8505
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8505
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.