Εvaluation of the role of nursing worker by hospitalized patients

Varsamidis, Konstantinos/ Βαρσαμίδης, Κωνσταντίνος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Issue Date: 1995
Citation: Varsamidis, K. (1995). Εvaluation of the role of nursing worker by hospitalized patients. Πρακτικά συνεδρίου από International Nursing Congress που διεξήχθη σε Athens.
International Nursing Congress, Athens, 1995
Description: Δημοσιεύσεις μελών--ΣΕΥΠ--Τμήμα Φυσικοθεραπείας, 1995
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8495
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8495
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.