Νοσηλευτικές παρεμβάσεις σε ασθενείς με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Τσαλογλίδου, Αρετή/ Χαραλάμπου, Παναγιώτης/ Σαντορινιός, Εμμανουήλ


Other Titles: The role of the nurse inpatients with traumatic brain injury
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Κακώσεις;Νοσηλευτής;Κρανίο;Εγκέφαλος;Ασθενείς
Issue Date: 5-May-2015
Abstract: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα διαφόρων θεραπευτικών μέτρων σε ασθενείς με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ή πλήρης αποκατάσταση τους και να αποκτήσουν το υψηλότερο επίπεδο αυτονομίας για να μπορέσουν να απολαμβάνουν ξανά την καλύτερη ποιότητα ζωής. Μετά απο αυτή την εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, ασθενείς και θεραπευτές, θα βρούν σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά και χρήσιμες οδηγίες και παραδείγματα χειρισμού και αντιμετώπισης των συγκεκριμένων τραυματισμών.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ--Τμήμα Νοσηλευτικής, 2015--αα6781
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8398
Item type: other
Submission Date: 2018-02-28T13:32:52Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8398
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.