Νοσηλευτική φροντίδα σε ασθενείς με επιληψία

Τσαλογλίδου, Αρετή/ Μπέη, Μάρθα/ Παπαγιαννίδου, Μαρία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Intensive care unit;Νοσηλευτική φροντίδα;Nursing care;Επιδημιολογία;Epidemiology;Παιδική επιληψία;Childhood epilepsy;Επιληψία;Epilepsy;Εγκέφαλος;Βrain;Μονάδα εντατικής θεραπείας
Issue Date: 8-Apr-2015
Abstract: Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι, να βοηθήσει αρχικά στην αποδοχή των επιληπτικών ατόμων από τη κοινωνία, και έπειτα να βοηθήσει τα ίδια τα επιληπτικά άτομα να αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοδυναμία που χρειάζονται για να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους για μια φυσιολογική ζωή. Αρχικά γίνεται μια περιγραφή της ανατομίας του εγκεφαλικού κρανίου και του εγκεφάλου, στη συνέχεια προσεγγίζεται ο όρος επιληψία εννοιολογικά και εξετάζεται η επιδημιολογία και οι γενετικοί παράγοντες που την προκαλούν. Παρουσιάζεται η κατάσταση STATUS EPILEPTICUS στη μονάδα εντατικής θεραπείας,αναλύεται η περίπτωση παιδιών με επιληψία και τέλος, εξετάζονται οι τρόποι νοσηλευτικής φροντίδας των ασθενών, καθώς και η εκπαίδευση φροντιστών στη διαχείριση επιληπτικών κρίσεων και ψυχοκοινωνικής φροντίδας.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ--Τμήμα Νοσηλευτικής,2015--αα 6748
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8396
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8396
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.