Ιστορική αναδρομή στο θεσμό της αιμοδοσίας

Κουκουρίκος, Κωνσταντίνος/ Γιαννουσά, Χρυσούλα/ Γούσιου, Ειρήνη


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ελλάδα;Αιμοδοσία
Issue Date: 13-Jan-2015
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ--Τμήμα Νοσηλευτικής,2014--αα6337
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8381
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8381
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.