Ο ρόλος του νοσηλευτή στην εκπαίδευση ασθενών στην περιτοναϊκή κάθαρση

Ασλάνογλου, Θωμαή/ Διήνη, Άννα/ Γεωργίου, Μαρία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Περιτόναιο;Επιπλοκές περιτοναϊκής κάθαρσης;Νοσηλευτική φροντίδα;Patients education;Chronic renal failure;Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια;Peritoneum;Περιτοναϊκή κάθαρση;Αιμοκάθαρση;Εκπαίδευση ασθενών;Νεφροί;Psychological aspects;Nursing care;Complications of peritoneal dialysis;Patients;Peritoneal dialysis;Kidneys;Hemodialyzers;Ψυχολογικές απόψεις;Ασθενείς
Issue Date: 8-Jul-2013
Abstract: Η Περιτοναϊκή Κάθαρση (Π.Κ.) είναι μια τεκμηριωμένη θεραπευτική επιλογή εξωνεφρικής υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) τελικού σταδίου. Αποτελεί σημαντικό τμήμα της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης ασθενών με ΧΝΑ, η οποία συχνά επιλέγεται ως θεραπεία εκλογής, ιδίως από ασθενείς που δεν επιθυμούν την αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό, είτε προτιμούν την εξωνοσοκομειακή εφαρμογή της θεραπείας υποκατάστασης. Για την εφαρμογή της χρησιμοποιούνται διαφόρων ειδών καθετήρες και διαλύματα με σκοπό το φιλτράρισμα του αίματος για την αποβολή των άχρηστων προϊόντων που παράγονται στον οργανισμό. Οι πιο συνηθισμένες μορφές περιτοναϊκής κάθαρσης είναι: η Συνεχής Φορητή Περιτοναϊκή Κάθαρση (Σ.Φ.Π.Κ) και η Αυτοματοποιημένη Περιτοναϊκή Κάθαρση (Α.Π.Κ). Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου και η αποφυγή σημαντικών για την υγεία και για τη ζωή παρενεργειών καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την επιλογή σωστού σχήματος κάθαρσης και την ενημέρωση και εκπαίδευση των ασθενών και των φροντιστών τους στη διαδικασία της περιτοναϊκής κάθαρσης, ώστε να τροποποιήσουν θετικά τη συμπεριφορά τους για να μπορέσουν να αναλάβουν την αυτοφροντίδα στο σπίτι. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να τονιστεί η σημαντικότητα του ρόλου του εξειδικευμένου νοσηλευτή νεφρολογίας α. στην αποτελεσματικότητα εφαρμογής της μεθόδου και της διαδικασίας με την οποία πραγματοποιείται η περιτοναϊκή κάθαρση, β. στην επιλογή του κατάλληλου προς ένταξη στην (Π.Κ.) ασθενή, γ. στην κατάλληλη εκπαίδευση ασθενών και φροντιστών με σκοπό την προαγωγή και την παροχή υποστήριξης για αυτοφροντίδα και τέλος στην ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη, τόσο των ασθενών, οι οποίοι εμφανίζουν κυρίως συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης, όσο και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, το οποίο τους παρέχει βοήθεια στην εκτέλεση των οδηγιών που λαμβάνουν από το νοσηλευτή και τους βοηθά να συνεχίσουν και να προσαρμοστούν στο νέο τρόπο ζωής τους.
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας--Τμήμα Νοσηλευτικής, 2011, αα 1809
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8212
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8212
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.