Η ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο του λάρυγγα

Αβραμίκα, Μαρία/ Ευφραιμίδου, Αριάδνη/ Πετρόπουλος, Ηλίας


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Λάρυγγας;Καρκίνος του λάρυγγα;Συμπτώματα;Διάγνωση;Πρόγνωση;Πρόληψη;Θεραπεία;Νοσηλευτική φροντίδα;Ασθενείς;Ποιότητα ζωής;Ψυχολογικές απόψεις;Larynx;Cancer of the larynx;Symptoms;Diagnosis;Prognosis;Prevention;Treatment;Nursing care;Patients;Quality of life;Psychological aspects
Issue Date: 17-Jul-2013
Abstract: Σε μία σοβαρή νόσο, όπως είναι ο καρκίνος του λάρυγγα κάθε είδος θεραπείας έχει και παρενέργειες, οι οποίες γίνονται ακόμη πιο έντονες όταν επιβάλλεται να συνδυαστούν περισσότερα του ενός είδη θεραπείας. Οι επιπτώσεις της νόσου και της θεραπείας είναι σοβαρές, επηρεάζουν τις καθημερινές δραστηριότητες των ασθενών και έχουν αρνητική επίδραση στην ποιότητα της ζωής τους. Η ποιότητα ζωής θεωρείται ότι εκφράζει τις θετικές και αρνητικές συνέπειες του καρκίνου σε όλους τους τομείς της ζωής, τις φυσικές λειτουργίες, τη συναισθηματική και την κοινωνική κατάσταση των ασθενών. Διαφαίνεται μέσα από τα ερευνητικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν ότι οι ασθενείς με καρκίνο του λάρυγγα παρουσιάζουν επιδείνωση όσον αφορά την ποιότητα της ζωής τους, την εργασιακή απόδοση και τις συνθήκες διαβίωσής τους μετεγχειρητικά. Επίσης διαπιστώθηκε ότι η έλλειψη κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης ήταν ο σημαντικότερος αρνητικός παράγοντας που είχε επίπτωση στην ποιότητα της ζωής τους. Ο σκοπός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης για τη μελέτη της παρούσας εργασίας είχε ως στόχο να αναδείξει τη σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για την ποιότητα ζωής των καρκινοπαθών και συγκεκριμένα των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο του λάρυγγα και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ξενόγλωσσων δημοσιεύσεων. Στην Ελλάδα μόλις τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση του ενδιαφέροντος στην έρευνα για τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής. Ελάχιστες είναι οι ελληνικές αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με καρκίνο του λάρυγγα. Οι πηγές των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στηρίχτηκαν κυρίως σε δημοσιεύσεις ερευνών οι οποίες ανευρέθησαν μέσω διαδικτύου. Εν κατακλείδι, θα λέγαμε ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για συνεργασία μεταξύ όλων των επαγγελματιών υγείας, γεγονός που θα επιτρέψει τη διεξαγωγή συνδυαστικών μελετών, καθώς και την επιλογή της καλύτερης δυνατής προσέγγισης του ποιοτικού ελέγχου των διαφόρων μεθόδων θεραπείας και φροντίδας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών. Κοινός στόχος σε όλες τις προσπάθειες είναι το όφελος του ασθενή και αυτό πάντα θα πρέπει να επιδιώκεται.
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας--Τμήμα Νοσηλευτικής, 2009, αα 1504
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8199
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eufraimidou_Petropoulos.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8199
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.