ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΕ ΨΥΧΩΣΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ

Ποδέρη, Αναστασία/ Καρυπίδου, Δέσποινα/ Τσακανίκα, Μαρία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Nursing;Ψυχωσικός ασθενής;Νοσηλευτικό ιστορικό;Τεχνικές λήψης ιστορικού;Ψυχιατρικό ιστορικό;Νοσηλευτική;Case-history taking techniques;Psychotic patient;Nursing case-history
Issue Date: 19-Nov-2007
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Νοσηλευτικής, 2007
This project deals with the following topics: definitions of mental health and mental functions, observation and recoding, interview and case-history taking from a psychotic patient.
Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με τα εξής θέματα : Ορισμοί ψυχικής υγείας και ψυχικές λειτουργίες, παρατήρηση και καταγραφή, συνέντευξη και λήψη ιστορικού από ψυχωσικό ασθενή.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8153
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karipidou_Tsakanika.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open
Karipidou_Tsakanika_ppt.pdf876.97 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8153
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.