Προαγωγή υγείας στην παιδιατρική

Διαμαντοπούλου, Εριφύλη/ Πατέγου, Βασιλική/ Σίσκου, Ζωή


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Παιδιατρική;Υγεία;Νεογνό;Βρέφος;Παιχνίδια;Παιδιά προσχολικής ηλικίας;Σχολική ηλικία;Εφηβεία;Νοσηλευτική φροντίδα;Νοσηλευτικές υπηρεσίες;Pediatrics;Health;Neonate;Infant;Games;Preschool children;School age;Puberty;Nursing care;Nursing services
Issue Date: 10-Aug-2013
Abstract: Το νεογνό απαιτεί προσεκτική παρατήρηση για να εξασφαλιστεί ικανοποιητική ρύθμιση στην εξωμήτρια ζωή, η οποία αρχίζει με ισχυρό κλάμα. Ακολουθεί η αρχική εκτίμηση κατά Apgar, η αξιολόγηση της συμπεριφοράς και η κλίμακα Ballard. Οι νοσηλευτές είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση των αεραγωγών και της σταθερής θερμοκρασίας του σώματος μετά τον τοκετό, για την ενημέρωση και τα πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού, για τις σχέσεις μεταξύ γονέων- νεογνού και της ευρύτερης οικογένειας. Κατά τη βρεφική ηλικία τα σωματικά συστήματα υποβάλλονται στην προοδευτική ωρίμανση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών. Οι νοσηλευτές γνωρίζοντας τη βρεφική ιδιοσυγκρασία παρέχουν πληροφορίες στους γονείς που θα τους βοηθήσουν να φροντίσουν το βρέφος με το κατάλληλο τρόπο, ώστε να έχει μια σωστή και φυσιολογική ανάπτυξη. Τα προσχολικά χρόνια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εικόνας του σώματος, την επικοινωνία, τις φυλετικές διαφορές και τις μαθησιακές δυσκολίες. Οι νοσηλευτές βοηθούν τους γονείς να αξιολογήσουν την ετοιμότητα των παιδιών τους σε ό,τι αφορά στις παραπάνω αλλαγές. Επίσης θα πρέπει να καταδείξουν στους γονείς τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη των τραυματισμών και των παρασιτικών μολύνσεων. Για τους έφηβους η προαγωγή της υγείας τους βοηθά να αποκτήσουν δύναμη (συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων) και έλεγχο γενετήσιων ορμών. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προαγωγή της υγείας συνδυάζει δραστηριότητες που στοχεύουν στα άτομα, με παρεμβάσεις που επικεντρώνονται στην αλλαγή των κανόνων, στάσεων και συμπεριφορών των ομάδων, των οικογενειών, των κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα .
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας--Τμήμα Νοσηλευτικής, 2009, αα 650
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7964
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7964
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.