Οικογένεια και ψυχική υγεία

Κουμανδράκη, Αναστασία/ Καρυπίδου, Σοφία/ Παπαδοπούλου, Βαρβάρα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Οικογένεια;Σύζυγοι;Γονείς;Αδέλφια;Ψυχική υγεία;Ψυχική διαταραχή;Ψυχικά ασθενής;Στίγμα;Ψυχική κούραση;Νοσηλευτική φροντίδα;Νοσηλευτικές υπηρεσίες;Κοινοτική φροντίδα;Ψυχική ασθένεια;Ψυχική θεραπεία;Φροντίδα των ασθενών;Family;Spouses;Parents;Siblings;Mental health;Mental disorder;Mentally ill;Stigma;Mental fatigue;Nursing care;Nursing services;Community care;Mental illness;Mental healing;Care of the sick
Issue Date: 7-Aug-2013
Abstract: Το θέμα το οποίο και αναλύθηκε σ' αυτήν την εργασία είναι ο ρόλος της οικογένειας στην εξασφάλιση της ψυχικής υγείας. Ψυχική υγεία είναι η αρμονική λειτουργία της ψυχοσωματικής ενότητας της ανθρώπινης προσωπικότητας, θετική δυναμική κατάσταση που εκφράζει ολότητα λειτουργίας και ζωής. Η ψυχική υγεία είναι μια ποιότητα ζωής, ψυχοσωματική - πνευματική ανάπτυξη, έκφραση προσωπικού δυναμισμού, αρμονία μεταξύ του τρόπου ζωής και της προσωπικής συνείδησης του ατόμου. Ψυχική ασθένεια είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια ομάδα διαταραχών που προκαλούν προβλήματα στη σκέψη, στο συναίσθημα και τη συμπεριφορά του ανθρώπου, αλλά και στην επικοινωνία του με τον συνάνθρωπο. Η οικογένεια είναι ο σημαντικότερος θεσμός της κοινωνίας μας. Συμβάλλει στη μετάδοση των κοινωνικών αξιών και κανόνων, εδραιώνει ένα δίκτυο από συστήματα αξιών, τα - «πρέπει και δεν πρέπει» της συμπεριφοράς που οφείλουν να έχουν τα μέλη της οικογένειας τόσο μέσα όσο και έξω από αυτήν και ενώνει τα μέλη της μέσω γενικών παραδοχών, προσδοκιών, στόχων, θρησκευτικών, κοινωνικών και σεξουαλικών δικαιωμάτων και απαγορεύσεων. Σημαντική είναι η ψυχική υγεία στην ανάπτυξη υγιών ατόμων. Η οικογένεια, βασικός και πρωταρχικός πυρήνας του κοινωνικού συνόλου, πλήττεται βαριά από την εμφάνιση και την προσπάθεια αντιμετώπισης της ψυχικής νόσου ενός από τα μέλη της. Διαταράσσεται η ισορροπία της και η ψυχική ασθένεια μπορεί να επηρεάσει αρνητικά κάθε πτυχή της οικογενειακής ζωής. Οφείλει ωστόσο, να καταφέρει με τη βοήθεια των ειδικών ψυχοθεραπευτών και της κοινοτικής και κρατικής στήριξης, να ορθοποδήσει, να στηρίξει και να προσφέρει ουσιαστική αρωγή στο ψυχικά άρρωστο μέλος της. Μόνο μέσα στη ζεστή αγκαλιά της οικογένειας θα δοθεί η δυνατότητα στον ψυχικά ασθενή να ξαναβρεί τον εαυτό του και να επανέλθει στους ρυθμούς μιας φυσιολογικής, υγιούς ζωής.
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας--Τμήμα Νοσηλευτικής, 2010, αα 972
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7963
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7963
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.