Δηλητηριάσεις και νοσηλευτική παρέμβαση

Κυτάνη, Ελένη/ Αλιμπάκη, Νεκταρία/ Αναστασιάδου, Νικολέτα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Τοξικολογία;Δηλητηρίαση;Απορρόφηση;Απέκκριση;Βρωμιούχο μεθύλιο;Μεθανόλη;Απορρυπαντικά;Αντισηπτικά;Καλλυντικά;Μεθάνιο;Χλώριο;Αντιτοξίνες;Ατροπίνη;Νοσηλευτική φροντίδα;Νοσηλευτική αξιολόγηση;Θεραπεία;Πρόληψη;Δηλητήρια;Αντίδοτα;Toxicology;Poisoning;Absorption;Excretion;Methyl bromide;Methanol;Detergents;Antiseptics;Cosmetics;Methane;Chlorine;Antitoxins;Atropine;Nursing care;Nursing assessment;Treatment;Prevention;Poisons;Antidotes
Issue Date: 2-Aug-2013
Abstract: Θέμα της παρούσας εργασίας αποτελούν οι εξωγενείς δηλητηριάσεις, δηλαδή οι δηλητηριάσεις που προκαλούνται από την εισαγωγή στον οργανισμό δηλητηρίου ή από κατάχρηση φαρμάκων. Γενικότερα, με τον όρο δηλητηρίαση εννοούμε την παθολογική κατάσταση η οποία προκαλείται από την εισαγωγή ή συσσώρευση δηλητηρίων στον οργανισμό. Δηλητήριο καλείται κάθε ουσία η οποία εισερχόμενη στον οργανισμό προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως παροδική διαταραχή ή και οριστική κατάλυση των λειτουργιών του οργανισμού, με αποτέλεσμα τη νόσηση ή και το θάνατο. Διακρίνουμε την εξωγενή δηλητηρίαση, εάν προκαλείται από την εισαγωγή στον οργανισμό δηλητηρίου ή από κατάχρηση φαρμάκων και την εσωγενή δηλητηρίαση, εάν προκαλείται από τοξικές ουσίες που παράγονται από τον ίδιο τον οργανισμό και δεν αποβάλλονται κατάλληλα. Βασικός λόγος της αύξησης των δηλητηριάσεων σε όλο τον κόσμο είναι ο τεράστιος και όχι σπάνια ανεξέλεγκτος αριθμός σκευασμάτων και ουσιών. Πολύ συχνά τα σκευάσματα αυτά είναι δηλητηριώδη, παρόλα αυτά κυκλοφορούν, χρησιμοποιούνται και συντροφεύουν τον άνθρωπο στο σπίτι και τη δουλεία του. Στην παρούσα εργασία γίνεται πλήρης αναφορά ως προς τα αίτια κάθε είδους δηλητηρίασης, τις οδούς απορρόφησης της ουσίας από τον οργανισμό και την τοξική δράση αυτής. Επίσης αναλύεται η κλινική εικόνα του ασθενούς και η αντίστοιχη θεραπεία του, η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες για την κάθε περίπτωση νοσηλευτικές παρεμβάσεις, καθώς και τη χρήση του αντίστοιχου για την κάθε δηλητηρίαση αντίδοτου. Η πρόληψη και η ενημέρωση ως βασικά μέσα αντιμετώπισης κάθε νόσου, αποφέρουν τα σημαντικότερα αποτελέσματα. Θα πρέπει να γίνουν γνωστοί στο ευρύ κοινό οι κίνδυνοι που κρύβονται στα τρόφιμα και προϊόντα που χρησιμοποιούν, τόσο στο οικείο περιβάλλον τους, όσο και στον εργασιακό τους χώρο, ώστε να μπορέσουν να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας--Τμήμα Νοσηλευτικής, 2008, αα 1089
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7958
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7958
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.