Διερεύνηση της εφαρμογής των διαδικασιών κατά την τοποθέτηση ουροκαθετήρα σε ασθενείς που νοσηλεύονται

Λαβδανίτη, Μαρία/ Ουζουνίδου, Χρυσούλα/ Τσάνι, Εντριάντα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Λοιμώξεις;Ουροκαθετήρας;Νεφρά;Ουροποιητικό σύστημα;Ασθενείς
Issue Date: 11-Apr-2014
Abstract: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση των συνθηκών ασηψίας κατά τον καθετηριασμό της ουροδόχου κύστεως.Η συγκεκριμένη έρευνα είναι μια μελέτη παρατήρησης. Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη δομή και τη λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος. Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και συγκεκριμένα τις λοιμώξεις του νεφρού, της ουροδόχου κύστης, του προστάτη – επιδιδυμίδας – όρχεως. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στον καθετηριασμό της ουρήθρας, στις διαγνωστικές εξετάσεις για το ουροποιητικό σύστημα και στα συμπτώματα. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη ουρολοιμώξεων στο νοσοκομείο, άσηπτες τεχνικές κατά την τοποθέτηση του καθετήρα και σχετικές έρευνες με το συγκεκριμένο θέμα, οι οποίες έχουν εκπονηθεί στο παρελθόν. Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το ειδικό μέρος της εργασίας, το οποίο αναφέρεται στη μεθοδολογία και το σχεδιασμό της έρευνας, επικεντρώνοντας την προσοχή στα αποτελέσματα και στα συμπεράσματα της μελέτης.
Description: Πτυχιακή εργασία-ΣΕΥΠ-Τμήμα Νοσηλευτικής-αα5827
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7954
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7954
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.