Νοσηλευτική παρέμβαση σε νεφροπαθή στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ)

Μηνασίδου, Ευγενία/ Νικολαΐδου, Ευδοξία/ Φαλακίδου, Σουλτάνα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: ΤΕΠ;Τ.Ε.Π.;Ιατρικές υπηρεσίες του τμήματος επειγόντων περιστατικών;Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια;Περιτοναϊκή κάθαρση;Αιμοκάθαρση;Μεταμόσχευση νεφρού;Νοσηλευτική φροντίδα;Τεχνητός νεφρός;Δύσπνοια;Οξύ πνευμονικό οίδημα;Καρδιακή ανεπάρκεια;Νοσηλευτική αξιολόγηση;Ασθενείς;Emergency medical services;Chronic renal failure;Peritoneal dialysis;Hemodialysis;Kidney transplant;Nursing care;Artificial Kidney;Breathlessness;Acute pulmonary edema;Heart failure;Nursing assessment;Patients
Issue Date: 1-Aug-2013
Abstract: Η Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (ΧΝΑ) είναι ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από προοδευτική μείωση της ικανότητας του νεφρού να αποβάλλει τις άχρηστες ουσίες και να διατηρεί φυσιολογική την ποιότητα και ποσότητα των υγρών του οργανισμού. Η εξωνεφρική κάθαρση, ένα από τα ξεχωριστά επιτεύγματα της ιατρικής και της τεχνολογίας στον αιώνα που πέρασε, συνεχίζει να αποτελεί την κύρια μέθοδο αντιμετώπισης των ασθενών με τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Το τμήμα επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π) αποτελεί το μοναδικό ίσως φορέα παροχής επείγουσας φροντίδας σε ολόκληρο νομό, δεδομένης της παντελούς έλλειψης ή ανεπάρκειας υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και άλλων υπηρεσιών παροχής επείγουσας φροντίδας στις περιοχές αυτές. Ο ρόλος του νοσηλευτή στο χώρο αυτό είναι σημαντικός, γιατί απαιτείται να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και την απαιτούμενη εκπαίδευση, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στο νευραλγικό αυτό χώρο του νοσοκομείου. Σημαντική προϋπόθεση για την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας είναι η κοινή θεώρηση μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, η άψογη επικοινωνία και η συνοχή στον τρόπο αντιμετώπισης των περιστατικών. Επειδή οι ασθενείς τελικού σταδίου ΧΝΑ οδηγούνται συχνά στο χώρο του νοσοκομείου λόγω της εξάρτησης από τη μέθοδο υποκατάστασης στην οποία υποβάλλονται, υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι σε επείγουσες καταστάσεις πρέπει να μεταφέρονται απευθείας στη μονάδα όπου είναι ενταγμένοι, χωρίς πρώτα να τους δοθούν οι πρώτες βοήθειες στο Τ.Ε.Π. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος, ο οποίος μπορεί να στοιχίσει τη ζωή του νεφροπαθή.
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας--Τμήμα Νοσηλευτικής, 2009, αα 1099
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7952
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7952
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.