Διερεύνηση ποιότητας ζωής ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1

Κιουτσούκη, Ειρήνη/ Βασιλειάδου, Βασιλική


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Quality of life;Διαβήτης τύπου 1;Ποιότητα ζωής;Υγεία;Diabetes mellitus;Diabetes type 1;Σακχαρώδης διαβήτης;Διαβητικοί;Health
Issue Date: 26-Nov-2008
Abstract: Purpose of this project is to study the changes to the quality of life which concerns with the health and to research the factors which participate to image creation that they have for themselves and for thei disease.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν οι μεταβολές στην ποιότητα ζωής που σχετίζονται με την υγεία και να ερευνηθούν οι παράγοντες που συμμετέχουν στην δημιουργία της εικόνας που έχουν για τον εαυτό τους και την ασθένεια τους.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Νοσηλευτικής, 2008, αα2610
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7944
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kioutsouki_Vasileiadou_ppt.pdf122.03 kBAdobe PDFView/Open
Kioutsouki_Vasileiadou.pdf559.05 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7944
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.