Καρδιακή ανεπάρκεια - Νοσηλευτική παρέμβαση

Λαβδανίτη, Μαρία/ Μπάρμπας, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Καρδιακή ανεπάρκεια;Νοσηλευτική φροντίδα;Νοσηλευτική αξιολόγηση;Ασθενείς;Πρόληψη;Θεραπεία;Διάγνωση;Επιδημιολογία;Καρδιακή ανακοπή;Heart failure;Nursing care;Nursing assessment;Patients;Prevention;Treatment;Diagnosis;Epidemiology;Cardiac arrest
Issue Date: 31-Jul-2013
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας--Τμήμα Νοσηλευτικής, 2009, αα 1119
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7940
Item type: other
Submission Date: 2018-02-28T13:23:48Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7940
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.