Η σχέση νοσηλευτή - ασθενή στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής

Μπελλάλη, Θάλεια/ Γεωργιάδου, Χαρίκλεια - Ειρήνη/ Παπαδοπούλου, Μαρία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Patient;Health Services;Transcultural care;Patients;Intercultural health services;Greece;Nursing;Transcultural Nursing;Ασθενής;Ασθενείς;Μοντέλα διαπολιτισμικής συμπεριφοράς;Διαπολιτισμική φροντίδα;Ελλάδα;Διαπολιτισμικές υπηρεσίες υγείας;Υπηρεσίες υγείας;Νοσηλευτική;Διαπολιτισμική νοσηλευτική
Issue Date: 15-Sep-2010
Abstract: Σκοπός της εργασίας αυτής, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης διεθνών και ελληνικών μελετών, είναι να διερευνηθεί η εφαρμογή της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής σε διάφορες ηλικιακές ομάδες και ποικίλες κλινικές καταστάσεις, αλλά και με σκοπό να διατυπωθούν προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούν οι επαγγελματίες νοσηλευτές να παρέχουν ολιστική φροντίδα σε άτομα διαφορετικών πολιτιστικών ομάδων. Παράλληλα, στοχεύει στο να αντιληφθούν οι επαγγελματίες νοσηλευτές, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να σέβονται και να αποδέχονται τις διαφορετικές πεποιθήσεις των ατόμων από διαφορετικούς πολιτισμούς, παρόλο που μπορεί να μη συμβαδίζουν με τις δικές τους.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Νοσηλευτικής, 2010 -- αα855
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7871
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7871
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.