Σύγχρονες αντιλήψεις για την αρτηριακή πίεση

Καζάκος, Κυριάκος/ Βαλάκου, Πασχαλιά/ Σαμαρά, Παναγιώτα - Ευαγγελία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Blood pressure;Hypertension;Hypertension of pregnancy;Essential hypertension;Secondary hypertension;Diseases of the circulatory;Treatment of hypertension;Αρτηριακή πίεση;Ιδιοπαθής αρτηριακή υπέρταση;Δευτεροπαθής αρτηριακή υπέρταση;Υπέρταση;Υπέρταση της κύησης;Παθήσεις του κυκλοφορικού;Θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης;Νατριοευαισθησία
Issue Date: 1-Dec-2010
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την αρτηριακή πίεση, τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση της, τον ρόλο των χημικών στοιχείων καθώς και τον ρόλο των εσωτερικών οργάνων του οργανισμού μας που συμβάλλουν στην εμφάνιση της.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Νοσηλευτικής, 2010
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7858
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Valakou_Samara.pdf514.7 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7858
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.