Η αγωγή υγείας στην Ελλάδα

Κουρκούτα, Λαμπρινή/ Φραντζανά, Αικατερίνη/ Τανούρη, Αναστασία/ Παπαδοπούλου, Σοφία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: School health education;Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας;Ελληνική νομοθεσία;Υγεία;Σύστημα υγείας;Ελλάδα;Health education;Health promotion;Primary health care;Health system;Greece;Greek legislation;Health;Σχολική αγωγή υγείας;Αγωγή υγείας;Πρααγωγή υγείας
Issue Date: 19-Jul-2013
Abstract: Η αντίληψη του όρου υγεία δεν είναι ούτε ενιαία σε παγκόσμιο επίπεδο, ούτε εύκολη. Αυτή που φαίνεται να υπερίσχυσε όλων των ορισμών που κατά καιρούς δόθηκαν, είναι ο ορισμός που έδωσε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), σύμφωνα με τον οποίο «Υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλά η απουσία της ασθένειας ή της αδυναμίας». Όσον αφορά την Αγωγή Υγείας, είναι μια μορφωτική διαδικασία που εμπλέκει, για την επίτευξη των στόχων της, τέσσερις βασικές δραστηριότητες: Aυτές που έχουν παιδαγωγικό-μορφωτικό τύπο και αυτές που αφορούν σε δράσεις στο κοινοτικό-κοινωνικό και κοινωνικό-πολιτικό επίπεδο. Η σύγχρονη Αγωγή Υγείας κυριαρχείται από την αντίληψη, που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στους ειδικούς της υγείας, καθώς και στους εθνικούς ή τους διεθνείς οργανισμούς, πως μια Αγωγή Υγείας, η οποία δε στοχεύει στη βελτίωση της στάσης των ατόμων ως προς την υγεία, είναι, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, χωρίς νόημα. Προαγωγή Υγείας είναι η ενδιάμεση στρατηγική μεταξύ του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, που προσπαθεί να συνθέσει τις προσωπικές επιλογές και την κοινωνική ευθύνη για την Υγεία. Η προαγωγή της υγείας δεν είναι μόνο ευθύνη του τομέα της υγείας, αλλά προχωρά πέρα από τον υγιή τρόπο διαβίωσης και αναφέρεται σε μια ολιστική ευημερία. Εκτός από την οικογένεια, ο πιο κατάλληλος τόπος για την προαγωγή της υγείας είναι το σχολείο, το οποίο αποτελεί το πλαίσιο-κλειδί για την προαγωγή της υγείας με κύριο εργαλείο τα προγράμματα Αγωγής Υγείας. Τα σχολεία έχουν σημαντική επιρροή πάνω στους μαθητές και ιδιαίτερα στη διαδικασία απόκτησης γνώσης, συμπεριφορών και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη υγιεινών τρόπων ζωής, καθώς και πιο υγιεινών συνθηκών διαβίωσης.
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας--Τμήμα Νοσηλευτικής, 2009, αα 1329
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7848
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papadopoulou_Tanouri_Frantzana.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7848
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.