ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Καρασαββίδης, Σάββας/ Κρίστιτς, Χρυσάνθη/ Μπάτζης, Χαρίλαος/ Παπαχριστοδούλου, Παρθένα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Κοινωνική πρόνοια;Νοσηλευτικές δραστηριότητες;Κοινωνική φροντίδα;Νοσηλευτική;Social care;Nursing;National system of social care;Social welfare;Nursing activities;Μονάδες κοινωνικής φροντίδας;Social care units;Εθνικό σύστημα κοινωνικής φροντίδας
Issue Date: 19-Nov-2007
Abstract: In this project it is presented the social care and the institution of social welfare and it is showed off the nurses' role over this particular issue.
Στην εργασία αυτή γίνεται μία επισκόπηση της κοινωνικής φροντίδας και του θεσμού της κοινωνικής πρόνοιας και αναδεικνύεται ο ρόλος του νοσηλευτή στον τομέα αυτό.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Νοσηλευτικής, 2007
Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Νοσηλευτικής, 2007
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7832
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Christits_Mpatzis_Papachristodoulou.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7832
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.