Λύσσα

Σκεπαστιανός, Πέτρος/ Ισμαήλογλου, Μουτλού


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Συμπτώματα;Ζώα;Λύσσα;Εμβολιασμός;Βαλκάνια;Ελλάδα
Issue Date: 10-Jul-2014
Abstract: Η εργασία αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να αναδείξει με εκτενή τρόπο το φαινόμενο της λύσσας στα ζώα και τον άνθρωπο η οποία αποτελεί απειλή ακόμη και σήμερα και αιτία θνησιμότητας. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή της λύσσας στην Ελλάδα, τις αιτίες που την προκαλούν, τους τρόπους μετάδοσης του ιού, τα συμπτώματα, την ανθεκτικότητα των ιών του γένους Lyssavirus, τις μεθόδους αντιμετώπισής της. Παρουσιάζονται οι τρόποι διαχείρισης των ασθενών και προφύλαξης του νοσηλευτικού προσωπικού, η λήψη μέτρων από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, η εργαστηριακή διάγνωση και η ανίχνευση αντισωμάτων έναντι της λύσσας. Μελετώνται οι περιπτώσεις λύσσας στα Βαλκάνια και την Ελλάδα, το σύστημα επιτήρησης, το αντιλυσσικό εμβόλιο και τέλος η αντιλυσσική αγωγή και ενημέρωσης.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ--Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων,2014--αα5970
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7827
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7827
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.