Αίμα

Σκεπαστιανός, Πέτρος/ Κίντς, Μπαχάρ


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ομάδες αίματος;Μετάγγιση αίματος;Αίμα;Αιμοσφαιρίνη;Μεσογειακή αναιμία;Αναιμία;Αιμοσφαιρινοπαθήσεις
Issue Date: 10-Jul-2014
Abstract: Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση, ανάλυση, επεξήγηση, λειτουργία και αναγκαιότητα του ρόλου που παίζει το αίμα στον ανθρώπινο οργανισμό. Ποιες είναι οι ασθένειες που προκαλούνται στο αίμα και πώς αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αρχικά, πραγματοποιείται μια εννοιολογική προσέγγιση του όρου, αναλύονται οι λειτουργίες του αίματος στον ανθρώπινο οργανισμό, ο ρόλος του αιματοκρίτη, των ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων, των αιμοπεταλίων, της λέμφου, του μεταβολισμού του σιδήρου και της παραγωγής λευκοκυττάρων στον οργανισμό. Στη συνέχεια αναλύεται ο ρόλος της αιμοσφαιρίνης στο αίμα, η μεσογειακή και δρεπανοκυτταρική αναιμία, οι ομάδες αίματος και οι τύποι αυτών, η διαδικασία της μετάγγισης αίματος και η προετοιμασία των ασθενών. Γίνεται αναφορά στην αναιμία, τα αίτια που την προκαλούν, τα είδη και ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο. Τέλος, αναλύεται η Μεσογειακή αναιμία, τα άτομα που νοσούν, τα χαρακτηριστικά τους, οι επιπλοκές που παρουσιάζουν και η αντιμετώπισή της.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ--Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων,2014--αα5971
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7826
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7826
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.