Ειδικές εξετάσεις ούρων

Λυμπεράκη, Ευγενία/ Τσακιρίδου, Μαριάνθη


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ούρα;Εξετάσεις ούρων;Ειδικές μικροβιολογικές εξετάσεις;Μικροβιολογικά εργαστήρια
Issue Date: 7-May-2014
Abstract: Το θέμα της πτυχιακής αυτής είναι οι Ειδικές Εξετάσεις των Ούρων. Τα ούρα είναι ένα εύκολο ως προς την λήψη δείγμα και ανώδυνο, γεγονός που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της επιστήμης της Ιατρικής να μελετήσει το δείγμα αυτό διότι τα τελευταία χρόνια διαγιγνώσκονται από τα ούρα πολλά νοσήματα. Αυτός είναι και ο σκοπός της πτυχιακής, να ασχοληθούμε όχι με συνηθισμένες εξετάσεις αλλά με εξετάσεις που αφορούν ειδικές περιπτώσεις ασθενών και μπορεί να αποβούν πολύτιμες. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα της πτυχιακής αυτής εργασίας κα Λυμπεράκη Ευγενία, Καθηγήτρια Κλινικής Χημείας, η οποία με βοήθησε πολύ στην επιλογή του θέματος αλλά και στην εκπόνηση. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή με τις κύριες λειτουργίες του νεφρού και δίνεται μία εικόνα και ερμηνεία της, γνωστής σε όλους, γενικής εξέτασης των ούρων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται οι πιο σημαντικές από τις ειδικές εξετάσεις των ούρων, σπάνιες μεν στην καθημερινή πράξη, χρήσιμες δε σε κάποια περιστατικά. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται νέα δεδομένα, από συνέδρια που έγιναν σε χώρες του εξωτερικού από το 2009 έως και το 2012.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, 2013 - 5434
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7825
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7825
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.