Εργαστηριακός έλεγχος θρομβοφιλίας

Κωνσταντινίδου, Βασιλική/ Μπογιατζόγλου, Ελευθερία/ Δούμπα, Πασχαλία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Θρομβοφιλία;Thrombophilia;Αιμόσταση;Hemostasis;Πήξη;Coagulation;Ινωδόλυση;Fibrinolysis;Εγκυμοσύνη;Pregnancy;Γονιδιακός έλεγχος;Genetic testing;Θρόμβωση;Thrombosis
Issue Date: 9-Jun-2015
Abstract: Σκοπό της παρούσης εργασίας αποτελεί η καλύτερη προσέγγιση του εργαστηριακού ελέγχου της θρομβοφιλίας. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην αιμόσταση, τον τρόπο λειτουργίας της, καθώς και σε διαταραχές που αφορούν την πήξη του αίματος. Εξετάζεται η σχέση της θρομβοφιλίας με την εγκυμοσύνη, ακολουθεί ο εργαστηριακός έλεγχος (βασικός και γονιδιακός) και τέλος, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται, η θεραπεία που χορηγείται για την αντιμετώπιση της και οι παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέο θρομβωτικό επεισόδιο.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ--Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων,2014--αα 6573
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7823
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7823
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.