Βιοχημικοί δείκτες και δείκτες οξειδωτικού στρές στα εγκεφαλικά επεισόδια μετά την αποκατάσταση

Λυμπεράκη, Ευγενία/ Τσελάνι, Νταϊένα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Restoration;Αποκατάσταση;– Stroke persuaded;Εγκεφαλικό επεισόδιο;Prevention;Πρόληψη;Industrial indicators;Βιομηχανικοί δείκτες;Brain;Εγκέφαλος;Oxidative stress;Οξειδωτικό στρές
Issue Date: 12-Nov-2014
Abstract: Σκοπός της παρούσης πτυχιακής είναι η ανάλυση των βιομηχανικών δεικτών και των δεικτών οξειδωτικού στρές σε άτομα που υπέστησαν εγκεφαλικό επεισόδιο πριν την έναρξη της αποκατάστασής τους και ένα διάστημα μετά από αυτό. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας δίνονται πληροφορίες για τα εγκεφαλικά επεισόδιο και τα είδη τους, αναλύονται οι βιοχημικοί δείκτες που εξετάστηκαν σε άτομα με εγκεφαλικό καθώς και η σχέση τους με το οξειδωτικό στρές. Στο ερευνητικό μέρος παρουσιάζεται το υλικό της μελέτης της παρούσης εργασίας, οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα που εξήχθησαν.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ--Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων,2014--αα6372
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7821
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7821
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.