Τα λογισμικά GCompris και Tux Paint ως εργαλεία έκφρασης των παιδιών

Βιτούλης, Μιχάλης/ Στόικου, Πασχαλία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Παιδιά;Υπολογιστικό σύστημα;Expression child;Kindergarten;Children;Έκφραση παιδιού;Νηπιαγωγείο;Computer system;Software Tux Paint;Λογισμικό Tux Paint;Software GCompris;Λογισμικό GCompris
Issue Date: 21-Jan-2015
Abstract: Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάδειξη των λογισμικών GCompris και Tux Paint ως εργαλεία έκφρασης των παιδιών. Αρχικά, περιγράφεται η είσοδος των νέων τεχνολογιών στα νηπιαγωγεία, ο ρόλος των εκπαιδευτικών και η σημασία της εισαγωγής των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση και τέλος, καταγράφονται τα λογισμικά GCompris και Tux Paint.
Description: Πτυχιακή Εργασία--ΣΕΥΠ--Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας,2014--αα6457
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7762
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7762
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.