Φυσικοθεραπεία στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Ρόσμπογλου, Στέλιος/ Μάστορης, Αργύριος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Central Nervous System;Multiple Sclerosis;Κεντρικό Νευρικό Σύστημα;Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό;Cerebrospinal Fluid;Νευρικό Σύστημα;Physiotherapy;Nervous System;Φυσιοθεραπεία;Σκλήρυνση κατά πλάκας
Issue Date: 4-Jul-2013
Abstract: This paper first presents the main issues pathology and clinical presentation of MS and then presented the main diagnostic criteria. Medical treatment and physiotherapy approach is discussed subsequently with the last chapters of the work to thoroughly analyze aspects of the latter.
Στην παρούσα εργασία αρχικώς παρουσιάζονται τα κυριότερα ζητήματα παθολογοανατομίας και κλινικής εικόνας της σκλήρυνσης κατά πλάκας και εν συνεχεία παρουσιάζονται τα κύρια διαγνωστικά κριτήρια. Εν συνεχεία συζητείται η ιατρική αγωγή και η φυσιοθεραπευτική προσέγγιση, με τα τελευταία κεφάλαια της εργασίας να αναλύουν επισταμένως πτυχές της τελευταίας .
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ--Τμήμα Φυσικοθεραπείας, 2009--αα 2124
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7758
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mastoris_Argirios.pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7758
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.