Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ

Παλάτος, Γεώργιος/ Τσακίρης, Δημήτρης


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: καλλιέργεια;προβλήματα;ρύζι;λίπανση;ριζικό σύστημα;κατηγορίες ρυζιού
Issue Date: 12-Jul-2013
Abstract: Το ρύζι είναι ετήσιο αγρωστώδη φυτό με κοινή ονομασία Oryza sativa. Αποτελεί τη βασική τροφή του μισού περίπου πληθυσμού της γης. Έχει το πλεονέκτημα να αναπτύσσεται και στα ελαφρά υφάλμυρα εδάφη, εκεί όπου καμία άλλη καλλιέργεια δεν μπορεί να ευδοκιμήσει.
Description: Πτυχιακή Εργασία-- ΣΤΕΓ-- Τμήμα Φυτικής Παραγωγής-- 2013--αα.4997
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7754
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsakiris_Dimitris.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7754
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.