ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Μαραγκουδάκης, Νικηφόρος/ Βουκελάτος, Χρήστος/ Φαρλέκας, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: διάβρωση;αυτοκίνητα;χάλυβας;προστασία υλικών
Issue Date: 12-Jul-2013
Abstract: Η φθορά είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων των υλικών (μέταλλα, πολυμερή, κεραμικά, κλπ.) που εμφανίζεται με την πάροδο του χρόνου. Η επίδραση του περιβάλλοντος είναι μία εξωτερική παράμετρος που παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη φθορά ενός συγκεκριμένου υλικού. Η επίδραση π.χ. των ακτινοβολιών, ενώ θεωρείται αμελητέα στα μέταλλα, αποτελεί σημαντικό παράγοντα φθοράς στα πολυμερή (αποικοδόμηση πολυμερών).
Description: Πτυχιακή Εργασία-- ΣΤΕΦ-- Τμήμα Οχημάτων-- 2010-- αα.950
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7753
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boukelatos_Farlekas.pdf3.75 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7753
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.