Αντιλήψεις των βρεφονηπιαγωγών που απασχολούνται σε Ιδιωτικούς Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση

Πολύζου, Χριστίνα/ Αραμπατζής, Στέφανος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Kindergarten;Επαγγελματική ικανοποίηση;Θεσσαλονίκη;Infant teacher;Προσχολική εκπαίδευση;Παιδικοί σταθμοί;Βρεφονηπιαγωγοί;Pre-school education;Occupational satisfaction;Thessaloniki (Greece)
Issue Date: 28-May-2008
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, 2008
This is a survey that aims at identifying the occupational satisfaction degree of infant teachers. The survey was conducted using a questionnaire in October-December 2007, in a sample of 80 infant teachers who work in private kindergartens of Thessaloniki (Greece).
Η εργασία αυτή αφορά στη διεξαγωγή έρευνας με σκοπό την εξεύρεση του βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης των βρεφονηπιαγωγών. Η έρευνα διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2007, σε δείγμα 80 βρεφονηπιαγωγών σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7737
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arampatzis_Poluzou.pdf406.05 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7737
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.