Αποτρίχωση με LASER και IPL

Λεονταρίδου, Ιωάννα/ Leontaridou, Joanna


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Issue Date: 2006
Publisher: University Studio Press
Citation: Αποτρίχωση με LASER και IPL, Θεσσαλονίκη, 2006
Abstract: Η παρουσία ή απουσία σωματικής τριχοφυΐας έχει μεγάλη πολιτισμική σημασία. Οι τρίχες αποτελούν όργανα που επιτελούν λειτουργικό και προστατευτικό ρόλο στο ανθρώπινο σώμα, ωστόσο η ανάπτυξή τους συχνά αντιμετωπίζεται και ως αισθητικό πρόβλημα. Άτομα τα οποία είχαν την ατυχία να ζήσουν την εμπειρία της απώλειας ή στο αντίθετο άκρο, της υπέρμετρης ανάπτυξης της τριχοφυΐας τους, συχνά απευθύνονται στους ειδικούς επιστήμονες προκειμένου να αναζητήσουν λύσεις για το πρόβλημά τους. Καθώς αντικείμενο του βιβλίου αυτού αποτελεί η αποτρίχωση, δε θα γίνει αναφορά στην περίπτωση της απώλειας των τριχών, αλλά σε εκείνη της ανεπιθύμητης ανάπτυξής τους.
The presence or absence of body hair has great cultural significance. The bristles are bodies that perform functional and protective role in the human body, but their development is often regarded as a cosmetic problem. Individuals who had the misfortune to experience the loss or the opposite extreme, the excessive growth of their hair, often aimed at specialists in order to seek solutions to their problem. As the subject of this book is the waxing, it will not refer to the case of hair loss, but to that of their unwanted growth.
Description: Δημοσιεύσεις μελών--ΣΕΥΠ--Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας,2006
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7733
ISBN: 960-12-1564-8
Other Identifiers: http://www.biblionet.gr/book/114718/%CE%9B%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85,_%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CE%A7./%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%87%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%BC%CE%B5_LASER_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_IPL
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7733
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.