Βιβλιογραφική προσέγγιση του κινδύνου της Νόσου των Λεγεωνάριων σε αισθητικούς εργαζόμενους σε κέντρα θαλασσοθεραπείας και σε ιαματικά λουτρά

Καράτση, Παναγιώτα/ Λεονταρίδου, Ιωάννα/ Leontaridou, Joanna/ Karatsi, Panagiota


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ιαματικά Λουτρά;Κέντρα Θαλασσοθεραπείας;Νόσος των Λεγεωνάριων;Legionnaires’ disease;Thalassotherapy Centers;Thermal Baths
Issue Date: 25-May-2013
Publisher: Pharmakon-Press
Citation: Λεονταρίδου, Ι., Καράτση, Π. (2013). Βιβλιογραφική προσέγγιση του κινδύνου της Νόσου των Λεγεωνάριων σε αισθητικούς εργαζόμενους σε κέντρα θαλασσοθεραπείας και σε ιαματικά λουτρά. Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής, τ.31, (2), 2013
Περιοδικό: Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής, τ.31, τευχ.2, 2013
Abstract: Η νόσος των λεγεωνάριων είναι λοίμωξη των πνευμόνων που προκαλείται από το βακτήριο Legionella pneumophila, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των δυνητικά παθογόνων μικροοργανισμών που διαβιούν στο φυσικό περιβάλλον και υπό κανονικές συνθήκες δεν προκαλούν λοίμωξη στον άνθρωπο. Ωστόσο από την ταυτοποίηση του βακτηρίου και μέχρι σήμερα έχει παρατηρηθεί η εμφάνιση της νόσου των λεγεωνάριων σε αρκετούς εργασιακούς χώρους, όπως νοσηλευτικά ιδρύματα, οδοντιατρεία, ιαματικά λουτρά, κέντρα θαλασσοθεραπείας και Spa. Συνεπώς, η παρουσία των μικροοργανισμών αυτών στο νερό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη δημόσια υγεία, σε ορισμένες περιπτώσεις. Παρά το γεγονός ότι τα είδη Legionella μολύνουν συχνά τα συστήματα διανομής νερού ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων, ο κίνδυνος επιμόλυνσης/ασθένειας των εργαζομένων παραμένει ελάχιστα γνωστός. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση περιστατικών και επιδημιών λεγιονέλλωσης που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον, των αιτιών που την προκαλούν και της συμπτωματολογίας της.
Legionnaires’ disease is a lung infection caused by a bacterium named Legionella pneumophila that belongs to the family Legionellaceae and normally doesn’t cause infection in humans. However Legionella has been found at several workplaces including hospitals, dental surgeries, thermal baths, thalassotherapy centers and Spa Centers.Therefore, the presence of these microorganisms in water is very important for public health in some cases. Although Legionella species often contaminate water distribution systems of private and public buildings, the risk of contamination/disease among workers remains little known. The aim of this study is the literature review of incidents and epidemics of legionellosis associated with the workplace and the factors that cause its symptomatology.
Description: Δημοσιεύσεις μελών--ΣΕΥΠ--Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας,2013
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7731
ISSN: 1011-6575
Other Identifiers: http://pharmakonpress.gr/?p=725
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Files in This Item:
There are no files associated with this item.



 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7731
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.