Παχυσαρκία και κυτταρίτιδα και αντιμετώπιση τους με μάλαξη και προϊοντικές φροντίδες στο εργαστήριο αισθητικής

Χαρισούδη, Μαρία/ Λάδα, Κατερίνα/ Μπακάλη, Ειρήνη


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Δέρμα;Παχυσαρκία;Μάλαξη;Κυτταρίτιδα;Aesthetics;Skin;Manipulation;Cellulitis;Obesity;Αισθητική
Issue Date: 12-Nov-2008
Abstract: Purpose of this thesis is to report to thw ways of treatment of obesity and cellulitis with manipulation and with cares at the beauty parlour. Especially, are giving information about the types and the kinds of obesity and cellulitis as and at the ways of therapy.
Σκοπός της εργασίας είναι να αναφερθεί στους τρόπους αντιμετώπισης της παχυσαρκίας και της κυτταρίτιδας με την μάλαξη και με προϊοντικές φροντίδες σε εργαστήριο αισθητικής. Συγκεκριμένα, δίνονται πληροφορίες για τις μορφές και τα είδη της παχυσαρκίας και της κυτταρίτιδας καθώς και στους τρόπους θεραπείας τους.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Αισθητικής, 2008, αα2622
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6868
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lada_Mpakali.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6868
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.