Νέα δεδομένα στα κοσμητολογικά προϊόντα για επιδερμική και ενδοδερμική χρήση

Γιαννακουδάκη, Άννα/ Ζαχαροπούλου, Ναταλία-Χρυσούλα/ Κομίνη, Ασημίνα-Ευδοξία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Skin;Δέρμα;Καλλυντικά;Κοσμητολογία;Cosmetics;Cosmetology
Issue Date: 13-Nov-2008
Abstract: Purpose of this thesis are the new progresses at cosmetology. After a search in the market area of cosmetics, but and to the are of surgery aesthetics, are showed new products which appear, new materials and new methods which use the cosmetics and to the area of surgery aesthetics. Purpose of this is the contact with the new progresses, so to know the cosmeticians the new forms, to can used it and developed.
Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι οι νέες εξελίξεις στην κοσμητολογία. Μετά από έρευνα στην αγορά των καλλυντικών, αλλά και στον τομέα της αισθητικής χειρουργικής, παραθέτονται νέα προϊόντα που κυκλοφορούν, νέα υλικά και νέες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά και στον τομέα της αισθητικής χειρουργικής ή και παλιά που εξελίχθηκαν και επαναχρησιμοποιούνται. Σκοπός είναι η επαφή με τις νέες εξελίξεις, έτσι ώστε ως αισθητικοί και κοσμητολόγοι να έχουμε γνώση των νέων μέσων, ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα εξελίξουμε.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Αισθητικής, 2008, αα2551
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6793
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
komini_zaxaropoulou.pdf460 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6793
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.