Ιογενείς λοιμώξεις του δέρματος και των βλεννογόνων

Γούλα, Μαρία/ Πανδριά, Μαρία/ Κοτσασάββα, Μαγδαληνή


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Herpes;Έρπης;Λοιμώξεις;Infections;Skin;Δέρμα;Βλεννογόνοι αδένες;Ιογενείς λοιμώξεις
Issue Date: 31-Oct-2008
Abstract: Purpose of this thesis is to report to all viral infections independently importance to familiarize with them. Also, to know as cosmeticians the ways of transmission of each of them and to choose the cosmetic application that we will follow.
Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η αναφορά σε όλες τις ιογενείς λοιμώξεις ανεξαρτήτου βαρύτητας ώστε να εξοικειωθούμε με αυτές. Επίσης να γνωρίσουμε ως αισθητικοί τον τρόπο μετάδοσης της κάθε μια από αυτές ώστε να τον λαμβάνουμε υπόψη μας στην επιλογή της κοσμετολογικής εφαρμογής που θα ακολουθήσουμε.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Αισθητικής, 2008, αα2616
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6786
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotsasavva_Pandria.pdf3.77 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6786
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.