Οδικός τουρισμός και προβλήματα που αντιμετωπίζει (Ελληνικός σιδηρόδρομος)

Πασσαλής, Νικόλαος/ Μοφρίδου, Τριανταφυλλιά/ Αναστασίου, Ευαγγελία/ Μυλωνίδης, Δημήτριος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Hellenic Railways Organization (OSE);Greek Railways Organization (OSE);Ασφάλεια σιδηροδρομικών μεταφορών;Τουρισμός;Σιδηρόδρομος;Σιδηροδρομικές διαδρομές;Ελλάδα;Road tourism;Hellenic Railways;Railway transport Safety;Railway journeys;Railway routes;Greece;ΟΣΕ;Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ);Οδικός τουρισμός;Ελληνικός Σιδηρόδρομος
Issue Date: 15-Feb-2012
Abstract: Σκοπός της εργασίας είναι η έρευνα όσον αφορά την ανάγκη του κόσμου για μεταφορά φορτίων αλλά κ για την μετακίνηση τους από τόπο σε τόπο είτε για λόγους δουλειάς, είτε για μετανάστευση, είτε για τουρισμό. Ο σιδηρόδρομος παραμένει ένα από τα μεταφορικά μέσα στην προτίμηση του ανθρώπου.Οι προσπάθειες βελτίωσης δεν σταματούν ποτέ καθώς η τεχνολογία μέρα με την μέρα αλλάζει.Μελετούνται τα προβλήματα και οι ευκολίες στον τουρισμό.
Η παρούσα εργασία, στοχεύει στον εντοπισμό προοπτικών και προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο οδικός τουρισμός και πιο συγκεκριμένα ο ελληνικός σιδηρόδρομος, ούτως ώστε το ελληνικό οδικό (σιδηροδρομικό) σύστημα να καταστεί ένα βιώσιμο μεταφορικό σύστημα το οποίο θα αποτελεί ουσιαστικό και αναπόσπαστο τμήμα του Οδικού Δικτύου Μεταφορών στον Τουρισμό. Η παρούσα εργασία στοχεύει στην παράθεση προοπτικών και προβλημάτων του οδικού τουρισμού και ιδιαίτερα του τουρισμού με μέσο μεταφοράς τον Ελληνικό Σιδηρόδρομο. Η θεώρηση υπό την οποία αντιμετωπίζεται το ζήτημα αυτό, είναι η διαχρονική μεταβολή του μέσα από τη δράση ενδογενών και εξωγενών παραγόντων που δύνανται να επιδράσουν στην εξέλιξή του και να το αναδιαμορφώσουν
Description: Πτυχιακή εργασία-- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας--Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων,2011 -- αα67
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6647
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mofridou_Anastasiou_Milonidis.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6647
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.