Δυνατότητες ανάπτυξης μορφών εναλλακτικού τουρισμού στα Ιόνια νησιά

Κουρτέσας, Γεώργιος/ Καλούδης, Νικόλαος-Φοίβος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Τουρισμός;Κοινοτικά προγράμματα;Υποδομές;Ελλάδα;Ιόνια νησιά;Εναλλακτικός τουρισμός;Tourism;Επτάνησα;Εναλλακτικές μορφές τουρισμού;Alternative tourism;Substructures;Community programms;Ionian islands;Greece
Issue Date: 14-Nov-2008
Abstract: Η εργασία αναφέρεται στις δυνατότητες ανάπτυξης μορφών εναλλακτικού τουρισμού στα Ιόνια νησιά. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού μέσα από κοινοτικά προγράμματα,στην ανάπτυξη υποδομών και στον τουρισμό στην Ελλάδα.
This thesis reports to the opportunities of development types of alternative tourism at Ionian islands. Especially, reports to development alternative tourism through the community programms, to development substructures and to the tourism in Greece.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, 2008, αα2592
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6628
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaloudis_Nikolaos-Foivos.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open
Kaloudis_Nikolaos-Foivos_ppt.pdf774.27 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6628
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.