Ο ρόλος του συνεδριακού τουρισμού στην ελληνική τουριστική & οικονομική ανάπτυξη

Κασσιανίδης, Παναγιώτης/ Τυχηρού, Φωτεινή


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Congress tourism;Types of conference tourism;Οικονομική ανάπτυξη;Economic development;Economic growth;Conferences;Conference Tourism Development;Conference market;Greece;Tourism development;Μορφές συνεδριακού τουρισμού;Conference tourism;Συνεδριακός τουρισμός;Συνέδρια;Τουρισμός;Συνεδριακή αγορά στην Ελλάδα;Ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισμού;Συνεδριακή αγορά;Ελλάδα;Τουριστική ανάπτυξη;Τύποι συνεδριακού τουρισμού;Tourism;Conference market in Greece
Issue Date: 31-Mar-2011
Abstract: Η πτυχιακή εργασία εστιάζει σε μια από τις πιο σημαντικές μορφές εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού, τον συνεδριακό τουρισμό. Σκοπός της είναι, να αναλύσει το ρόλο του συνεδριακού τουρισμού στην οικονομική – τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας καθώς και την δραστηριότητα της χώρας στην παγκόσμια συνεδριακή αγορά.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, 2010 -- αα3161
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6624
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6624
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.