Εταιρική διακυβέρνηση στη Ελλάδα : Περίπτωση Attica Bank

Κυρμίζογλου, Παντελής/ Λλαπούση, Ανήσα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ελλάδα;Attica bank;Εταιρική διακυβέρνηση;Τραπεζική;Εσωτερικός έλεγχος;Τράπεζες
Issue Date: 27-May-2014
Abstract: "Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε περαιτέρω την Εταιρική Διακυβέρνηση σε ένα αρκετό μεγάλο αλλά και αντιπροσωπευτικό θεωρητικό υπόβαθρο, θα αναζητήσουμε την χρήση και αποτελεσματικότητά της στην Ελλάδα και θα επεκταθούμε στον τραπεζικό κλάδο λαμβάνοντας υπόψη τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν το 2013 και θα αναλύσουμε της περίπτωση εφαρμογής της Εταιρικής Διακυβέρνησης και στρατηγικής της Attica Bank."
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής--αα5913
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6357
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6357
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.