Η δικαιοχρησία (Franchising) με παράδειγμα τον Όμιλο Εστίασης «Γρηγόρης» στην Ελλάδα

Κυρμίζογλου, Παντελής/ Νικολά-Γκιάτα, Μαρία/ Τελικιόζογλου, Σάββας/ Ιορδανόπουλος, Ανέστης


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Franchise;Franchisor;Fast food restaurants;Γρηγόρης μικρογεύματα;Γρήγορη εστίαση;Δικαιόχρηση;Εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης;Franchising
Issue Date: 17-Oct-2013
Abstract: Η απόφασή για τη συγγραφή αυτής της εργασίας έγκειται σε δύο παράγοντες: ο χώρος της δικαιόχρησης ο οποίος τείνει να αποτελέσει τον πλέον αναπτυσσόμενο κλάδο παγκοσμίως καθώς επίσης και οι εξελίξεις στην Ελλάδα οι οποίες παρουσιάζουν εξίσου εντυπωσιακή εικόνα. Η παρούσα εργασία έχει χωριστεί σε 2 ενότητες, έτσι ώστε να γίνει καλύτερα αντιληπτό το θέμα. Στην 1η ενότητα κάνουμε αναφορά στην δικαιοκρισία (franchise) έτσι όπως την ξέρουμε στην Ελλάδα και διεθνώς. Ενώ στην 2η ενότητα προχωράμε στην ανάλυση μέσω παραδείγματος (case study) στον ελληνικό χώρο. Σκοπός της εργασίας είναι να κατανοηθεί η έννοια της δικαιόχρησης, τα χαρακτηριστικά της, και η ανάπτυξη μιας επιχείρησης με δικαιοχρησία στην ελληνική αγορά. Το μεθοδολογικό πλαίσιο στο οποίο στηρίχθηκε η εργασία διακρίνεται στη συλλογή δευτερογενών πηγών. Τα δευτερογενή δεδομένα, συλλέχθηκαν από την αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών, σε βιβλιοθήκες και σε άρθρα από επίσημους διαδικτυακούς τόπους.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Λογιστικής, 2012 -- αα3329
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5934
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5934
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.