Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η οικονομία

Παγγούσης, Βασίλειος/ Καββαδίας, Κωνσταντίνος/ Δανδής, Κωνσταντίνος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Social media;Πολιτική οικονομία;Χρηματοοικονομική ανάλυση;Εφημερίδες;Τύπος;Συμβούλιο ραδιοτηλεόρασης;Ράδιο;Οικονομικά;Economy;Οικονομία;T.V.;Television;Τηλεόραση;Μέσα μαζικής ενημέρωσης;Μ.Μ.Ε.;ΜΜΕ;Mass media;Διαφήμιση
Issue Date: 9-Oct-2013
Abstract: Η εργασία αυτή έχει στόχο να συμβάλλει στην κατανόηση των διαδικασιών ανάπτυξης της βιομηχανίας των Μέσων στην Ελλάδα και διεθνώς, προσεγγίζοντας τα ζητήματα από μία σκοπιά πολιτικής οικονομίας. Ο όρος "πολιτική οικονομία" υποδηλώνει την προσπάθεια διαφοροποίησης από τη μεθοδολογία του λογικού θετικισμού και την έννοια της ισορροπίας που κυριαρχεί σήμερα στα οικονομικά. Στην πολιτική οικονομία το ζητούμενο είναι η μελέτη των παραγωγικών και οικονομικών σχέσεων με έμφαση στην ιστορικότητα των φαινομένων και στις πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες που επηρεάζουν την οικονομική πραγματι¬κότητα. Από αυτή την άποψη, τα επιστημονικά εργαλεία και οι οικονομικές κατηγορίες που μας προσφέρει η πολιτική οικονομία είναι όχι απλώς χρήσιμα αλλά και απαραίτητα για την κατανόηση της σύγχρονης πραγματικότητας της βιομηχανίας των Μέσων.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Λογιστικής, 2008 -- αα1018
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5930
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5930
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.