Χρηματοοικονομικά δεδομένα στο διαδίκτυο

Φωλίνας, Δημήτριος/ Κοκκάλας, Παναγιώτης


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Financing;Επιχειρήσεις;Economy;Funding;Παγκόσμιος ιστός;Πρότυπα διαχείρησης;Internet;Financial analysis;Χρηματοοικονομική;Οικονομία;Οικονομικά;Χρηματοοικονομικά δεδομένα;Ίντερνετ;Διαδίκτυο
Issue Date: 11-Oct-2013
Abstract: Σκοπός της εργασίας είναι αρχικά η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά στην διαχείριση των χρηματοοικονομικών δεδομένων από τις ελληνικές επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α..Στη συνέχεια η πρόταση εφαρμογής της τεχνολογίας xml που αποτελεί το πρότυπο διαχείρισης των δεδομένων στο διαδίκτυο.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Λογιστικής, 2009 --αα1268
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5927
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5927
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.