Οι συνεταιρισμοί και η εξέλιξή τους

Παγγούσης, Βασίλειος/ Τσιούντου, Θεοστόρου


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Εταιρίες;Μοντέλα συνεταιρισμών;Συνεταιρισμοί;Επιχειρήσεις;Cooperatives;Συνεργασίες;Συλλογικές μορφές δράσης;Partnerships;Κοινοπραξίες;Συνεταιρισμός
Issue Date: 11-Oct-2013
Abstract: Στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της πτυχιακής εργασίας, γίνεται μια ιστορική αναδρομή διεθνώς γενικά και στην Ελλάδα ειδικά. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του συνεταιρισμού. Επιπλέον, στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνεταιρισμοί σήμερα, και τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για το μέλλον των συνεταιρισμών.Δηλαδή, ποια είναι τα νέα μοντέλα συνεταιρισμών που ίσως είναι πιο ανθεκτικά στην παγκόσμια οικονομία σήμερα.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Λογιστικής, 2010 --αα1274
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5915
Item type: other
Submission Date: 2018-02-27T19:01:57Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5915
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.