Ίδρυση και λειτουργία ομόρρυθμης εταιρείας

Σταυρόπουλος, Αντώνιος/ Λαμπρούδης, Αθανάσιος/ Κατσιβελάρης, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ιδιωτική επιχείρηση;Personal enterprise;G.P.;Προσωπική επιχείρηση;Private enterprise;Σύσταση ΟΕ;Ο.Ε.;Establishment of GP;ΟΕ;GP;Φορολογία ΟΕ;Taxation of GP
Issue Date: 23-Nov-2007
Abstract: This project presents all the necessary elements for the creation and function of a general partnership. Deals with the set up of a restaurant, the progress of which is followed up through book-keeping B category, wage bill and VAT observations.
Η εργασία αυτή παρουσιάζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για την ίδρυση και λειτουργία μιας ΟΕ. Aφορά την ίδρυση ενός εστιατορίου, η πορεία του οποίου διαφαίνεται μέσω της τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας, παρακολούθησης του ΦΠΑ και της μισθοδοσίας.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής,2007--αα538
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5872
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lamproudis_Katsivelaris.pdf5.63 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5872
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.